06 20 360 5050 info@sasinno.hu

Adatvédelmi tájékoztató

 

Hatályos 2018. május 25. napjától

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok betartása kiemelt értéket képvisel a SAS-INNO Mérnökiroda Kft. számára.

Minden szükségeset megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően történjen.

Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál arról, hogy a személyes adatait miként kezeljük.

Az Adatvédelmi Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • azokat mire használjuk,
 • mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat,
 • azokat milyen célból oszthatjuk meg a Renault Csoporton belül és másokkal, valamint
 • Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban milyen választási lehetőségek és jogok illetik meg.

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik minden személyes adatra, amit ügyfeleinkről vagy potenciális ügyfeleinkről, a lent írt célok érdekében gyűjtünk.

Ügyfeleink, akik szolgáltatásaink igénybevétele, vagy bármilyen más, általunk értékesített termék vagy kínált szolgáltatás érdekében velünk szerződést kötnek.

Potenciális ügyfeleink, akik rólunk, vagy bármilyen más általunk értékesített termékről vagy kínált szolgáltatásról nálunk bármilyen módon érdeklődnek, nyereményjátékainkban, eseményeinken, csoportjainkban és közösségeinkben vesznek részt.

Az adatgyűjtés történhet

 • weboldalaink vagy mobil applikációink segítségével,
 • ügyfélszolgálatunkon keresztül, ha felhív minket vagy ír nekünk,
 • amikor részt vesz az általunk szervezett nyereményjátékokban vagy eseményeken,
 • bármely más helyen és módon, amikor Ön velünk kapcsolatba lép vagy mi felvesszük a kapcsolatot Önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A weboldalunk vagy mobil applikációnk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az ilyen oldalakra vonatkozó szerződési vagy használati feltételeket, mielőtt megadná a személyes adatait. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt végrehajtó vagy kiegészítő további, mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük. Ezekre a továbbiakban jogszabályokként hivatkozunk.

Kik kezelik az Ön adatait ?

Személyes adatait a SAS-INNO Mérnökiroda Kft. és a mindenkori forgalmazói hálózatához tartozó szerződött partnerek.

A SAS-INNO Mérnökiroda Kft.  székhelye a 6276 Szeged, Sepsi u. 10. szám alatt található.

Közös adatkezelők azok, akik a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit közösen határozzák meg.

Mire használjuk a személyes adatait ?

Személyes adatokat gyűjtünk például akkor, amikor e-mail-ben, telefonon, chaten keresztül vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk. További információkat is kaphatunk Önről más cégektől.

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk :

Adatkezelési célok Az adatkezelés jogalapja
Az Ön kérésének teljesítésére ( pl. árajánlatot kér tőlünk). Ez az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az Ön kérésére szükséges.
A közöttünk lévő üzleti kapcsolat keretében (pl. amikor tanácsadói szolgáltatást rendel meg tőlünk). Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.
Az Ön felhasználói fiókjának létrehozása érdekében. Ez az adatkezelés a közöttünk – a fiók felhasználási feltételek elfogadásával – létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.
Azért, hogy Ön részt vehessen az általunk szervezett nyereményjátékokban. Ez az adatkezelés a közöttünk – a nyereményjáték játékszabályzatának elfogadásával – létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.
Azért, hogy Ön csatlakozhasson az általunk létrehozott csoportokhoz és közösségekhez. Ez az adatkezelés a közöttünk – a csoporthoz vagy közösséghez csatlakozási feltételek elfogadásával – létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.
Azért, hogy személyre szóló reklámokat küldhessünk Önnek, különösen a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságokról, különleges ajánlatainkról, vagy meghívhassuk valamilyen eseményünkre vagy nyereményjátékunkban történő részvételre. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik (amennyiben az a jogszabályok szerint szükséges) vagy azt valamilyen jogos érdekünk érvényesítése (hogy megfelelő tartalmú reklámokat küldhessünk Önnek) indokolja.

 

 

Hírlevelek küldésére. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik
A panaszának a megválaszolására. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (egy későbbi per vagy bármilyen jogvita megelőzése) indokolja.
Azért, hogy a meglévő termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményének megkérdezése vagy elégedettségének felmérése miatt megkereshessük Önt. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

 

 

Azért, hogy az új termékeink és szolgáltatásaink kialakítása érdekében végzett felmérésékkel megkereshessük Önt. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (hogy a piaci igényeknek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat tudjunk ajánlani) indokolja.
A termékeink és szolgáltatásaink minőségének folyamatos követésére és azok fejlesztésére, amikor részletesen elemezzük az adatait. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.
A tevékenységünk követése érdekében (riportok, beszámolók készítésére). Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a tevékenységünk eredményének mérése, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.
Azért, hogy biztosítsuk weboldalunk működését és biztonságát. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (weboldalaink folyamatos működése) indokolja.
Ügyfeleink és potenciális ügyfeleink nyilvántartására. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a velünk szerződést kötött vagy termékeink és szolgáltatásaink iránt érdeklődők egységes ismerete) indokolja.
 

 

Az általunk forgalomba hozott eszközök (pl. napelem modulok, inverterek) nyilvántartására.

 

 

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a eszközök műszaki adatainak és szerviz történetének ismerete) indokolja.

Azért, hogy eleget tegyünk az Ön kérelmének, amikor a személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolja. Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyenkor szükséges az Ön személyazonosságának igazolása.
Az általunk forgalomba hozott eszközök biztonsága miatt esetleg szükséges időszakos felülvizsgálata végrehajtására. Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A ránk vonatkozó számviteli, adózási és pénzmosási szabályok megtartása, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések miatt. Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Egyes esetekben tehát szükségünk van az adatainak kezelésére ahhoz, hogy az Ön kérését vagy a velünk között szerződést teljesíthessük.  Más adatokat a jogszabályoknak való megfelelés érdekében kell gyűjtenünk.

Személyes adatainak használatát valamilyen jogos érdekünk is indokolhatja. Ilyenek például, hogy

 • jobban megismerjük ügyfeleink és potenciális ügyfeleink igényeit, elvárásait,
 • megismerjük az Ön termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, hogy azokon javítani tudjunk,
 • megértsük ügyfeleink szokásait és viselkedését,
 • reklámokat küldhessünk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 • megelőzhessünk a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos pereket és más jogvitákat,
 • biztosítani tudjuk weboldalaink jogszerű és biztonságos működését,
 • ellenőrizhessük az Ön felhasználói fiókjához történő hozzáféréseket, elősegítve a visszaélések, csalások vagy más hasonlók megelőzését.

Amikor reklám üzenetet küldünk, az a célunk hogy az Ön igényeinek legjobban megfelelő és Önt valószínűleg érdeklő reklámokat és ajánlatokat továbbíthassunk Önnek. Ezért a személyes adatai segítségével (amiket közvetlenül Ön ad meg nekünk, vagy amiket a partnereinktől kaptunk, vagy amiket automatizált módon gyűjtünk, amikor Ön meglátogatja a weboldalainkat vagy használja mobil alkalmazásainkat) profilt hozunk létre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük és a lehető legpontosabban előre jelezzük, hogy a termékeink és szolgáltatásaink közül mi áll a legközelebb az Ön érdeklődéséhez és preferenciáihoz. Minél jobban ismerjük Önt, annál könnyebben tudunk Önnek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat kínálni, és annál elégedettebbnek tudhatjuk Önt.

Mindig csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amik az adatkezelés céljára szükségesek.

Ezért ha valamilyen választ vagy adatot kötelező megadnia, azt szerződéseinken és nyomtatványainkon általában külön is jelöljük. Ezekre az adatokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése, az Ön kérésére szükséges lépések vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket a kötelező adatokat, a kérését nem fogjuk tudni teljesíteni. Az általunk kért további információk azért szükségesek, hogy jobban megismerhessünk Önt. Így például személyre szabott reklámokat küldhetünk Önnek. Ezeknek a válaszoknak a kitöltése Önre van bízva. Úgy is dönthet, hogy nem adja meg azokat.

 • Többek között a következő személyes adatokat gyűjthetjük Önről:
 • közvetlen személyazonosításra alkalmas adatokat, például az Ön nevét, címét, telefonszámát, email címét, születési dátumát, IP címét;
 • a közöttünk lévő ügyfélkapcsolatra vonatkozó adatokat, például szerződés vagy megrendelés szám;
 • az online magatartásával kapcsolatos adatokat, például a weboldalunkkal és mobil alkalmazásainkkal kapcsolatos böngészési előzményeit;
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségére vonatkozó adatokat;
 • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszára vonatkozó adatokat;
 • bármely más adatot, ami az adatkezelés célja szerint szükséges.

Mennyi ideig tároljuk az adatait ?

 • A jogszabályoknak megfelelően, személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig azokra a céljaink elérése érdekében szükségünk van.
 • A tárolási idő meghatározásakor a következő szempontokat vesszük figyelembe :
 • a szerződés tartamát, ha Ön szerződést kötött velünk,
 • a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges időt,
 • azt az időt, ameddig Ön a reklám üzeneteinkkel kapcsolatban érdeklődik,
 • annak szükségét, hogy üzleti működésünk és a jó ügyfélkapcsolat érdekében bizonyos adatokat meg kell őriznünk Önről és a gépjárművéről,
 • a jogszabályi kötelezettségeinket.

Előfordulhat, hogy valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás miatt, néhány, Önre vonatkozó személyes adatot tovább is meg kell őriznünk. Ilyenkor ezeket az adatokat kizárólag az előbbi eljárás céljára, és csak addig őrizzük, ameddig velünk szemben bármely jogszabály alapján valaki igényt érvényesíthet.

Ki férhet hozzá az adataihoz ?

Más szerződéses partnereink és szolgáltatóink bizonyos feladatokat a mi nevünkben végeznek, így segítenek nekünk a termékeinkhez és a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó feladatainkban. Mások közreműködését vesszük igénybe például:

 • a weboldalaink  tárolása, működtetése és karbantartása,
 • elektronikus reklám üzeneteink továbbítása és hírleveleink küldése,
 • postai reklám üzeneteink elkészítése és továbbítása,
 • ügyfélszolgálatunk működtetése,
 • ügyviteli szolgáltatás
 • termék és ügyfél elégedettségi felmérések végzése,
 • nyereményjátékok és események szervezése,
 • csoportjaink és közösségeink létrehozása és működtetése során.

Azok a cégek, akikkel személyes adatokat osztunk meg, kötelezettséget vállalnak felénk az Ön személyes adatainak biztonságos kezelésére, és arra, hogy azokat saját reklám céljaikra nem használják, kivéve, ha Ön ahhoz külön hozzájárult.

Végül előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy a bíróságok vagy hatóságok felhívása alapján kell közölnünk harmadik személyekkel.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban ?

 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg :

 • Hozzáférhet a személyes adataihoz, vagyis visszajelzést kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az adatait és másolatot kérhet azokról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek, hiányosak vagy elavultak. Így mi is eleget tehetünk annak a kötelezettségünknek, hogy pontos és naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését(„elfeledtetését”). A személyes adatainak törlésére akkor kerülhet sor, ha azokra más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük. Törlendők az adatai akkor is, ha Ön – a lent írtak szerint – sikerrel tiltakozott az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön a hozzájárulását visszavonja, szintén törölnünk kell az adatait. A törléshez való jogát korlátozhatja, vagyis adatait nem törölhetjük, ha azokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk.
 • Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adataira más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük, de Ön a jogszabályokban meghatározott okból mégsem szeretné, hogy töröljük azokat.
 • Joga van az adatainak hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amiket a rendelkezésére bocsátott tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok más adatkezelőnek történő továbbítását. Az adathordozhatóság csak akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés szerződés teljesítése érdekében vagy az Ön hozzájárulása alapján és automatizált módon történik.
 • Tiltakozhat az adataink kezelése ellen, ha az valamilyen jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik. Ilyen esetben megvizsgáljuk, hogy a mi adatkezeléshez fűződő érdekünk erősebb-e az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál. Amennyiben a tiltakozása alapos, kérése szerint töröljük az adatait vagy korlátozzuk azok kezelését.
 • Tiltakozhat az adatainak közvetlen üzletszerzésre (direkt marketing érdekében) történő kezelése ellen(ide értve a profilalkotást). Ezt a jogát az általunk küldött email üzenetben található linken való leiratkozással gyakorolhatja.

 Sütik

Az általunk használt belső cookie-k (sütik):

Session cookie: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Név: CAKEPHP

Lejárati ideje: A böngésző bezárásával megszűnik, nyitott böngésző esetén pedig 3 óra múltán, ha nem használtuk a weboldalt.

Az általunk használt külső cookie-k (sütik):

Google Analytics cookie: Segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A rendszer használ Google cookie-at. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

További információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook cookie: a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com) További információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Egyéb cookie-k:

Google AdWords cookiek: A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa.

Hotjar  cookiek: A weboldalon Hotjar kódokkal követjük nyomon a weboldalon végzett tevékenység tevékenységét vizuális formában. Továbbá hőtérképeket hozunk létre, melyek segítségével javítjuka  weboldal teljesítményét.

 

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy a személyazonosságának igazolása mellett megkeres minket az alábbi email címen info@sasinno.hu vagy postai levélben SAS-INNO Mérnökiroda Kft.: 6726 Szeged, Sepsi u. 10.

Végül, a személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

tel. +36 1 391 1400

Weboldal: http://www.naih.hu/

 

Kérjük, bármilyen panaszeljárás kezdeményezése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megpróbálhassunk közösen megoldani a vitás kérdést!

 

Más információkkal való kapcsolat

Automatizált módon is gyűjthetünk Önről adatokat, amikor weboldalunkat látogatja meg, vagy mobil alkalmazásainkat használja. Ilyen adatok különösen az Ön IP címe, és a böngészési adatai, amiket sütik (cookie-k) segítségével gyűjtünk.

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos Tájékoztató módosítása

Előfordulhat, hogy időről időre módosítanunk kell ezt a Tájékoztatót. Amikor szükséges vagy jogszabály azt előírja, erről tájékoztatjuk Önt, illetve kérjük a hozzájárulását.